преглед

на търг

9700-3360

Търг 9700-3360 - ДГС Шумен

Обект No. 9-21-2018

Дата на публикуване: 10.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 153.46

Общо: 153.46м³

Начална цена: 9974.90 лв.

Стъпка: 299 лв.

Гаранция: 498 лв.

Първа дата: 05.09.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.08.2018

Документация за провеждане на търг

10.08.2018

Проекто-договор

10.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.08.2018