преглед

на търг

9700-3358

Търг 9700-3358 - ДГС Шумен

Обект No. 9-19-2018

Дата на публикуване: 10.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 21.22, Средна: 20.4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 79.75, ОЗМ: 0

Общо: 121.37м³

Начална цена: 7246.60 лв.

Стъпка: 217 лв.

Гаранция: 362 лв.

Първа дата: 05.09.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.08.2018

Документация за провеждане на търг

10.08.2018

Проекто-договор

10.08.2018

Протокол от проведен търг

07.09.2018

Договор

20.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.09.2018