преглед

на търг

9850-3328

Търг 9850-3328 - ДГС Преслав

Обект No. 6-7-2018

Дата на публикуване: 25.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 337, Средна: 210, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 914, ОЗМ: 690

Общо: 2164м³

Начална цена: 157794.00 лв.

Стъпка: 4700 лв.

Гаранция: 7889 лв.

Първа дата: 15.08.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.07.2018

Документация за провеждане на търг

25.07.2018

Проекто-договор

25.07.2018

Протокол от проведен търг

18.08.2018

Договор

28.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.07.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.08.2018