преглед

на търг

9751-3315

Търг 9751-3315 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-7-2018

Дата на публикуване: 16.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 120, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 95, ОЗМ: 260

Общо: 566м³

Начална цена: 36235.00 лв.

Стъпка: 363 лв.

Гаранция: 1812 лв.

Първа дата: 03.08.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2018

Документация за провеждане на търг

17.07.2018

Проекто-договор

16.07.2018

Протокол от проведен търг

03.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

03.08.2018