преглед

на търг

7900-3307

Търг 7900-3307 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-3-2018

Дата на публикуване: 09.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 241, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 241м³

Начална цена: 24539.00 лв.

Стъпка: 491 лв.

Гаранция: 1227 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.07.2018

Документация за провеждане на търг

09.07.2018

Проекто-договор

09.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

09.07.2018

Допълнителен документ

04.01.2019

Допълнителен документ

06.06.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.07.2018