Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

7900-3307

Търг 7900-3307 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-3-2018

Дата на публикуване: 09.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 241, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 241м³

Начална цена: 24539.00 лв.

Стъпка: 491 лв.

Гаранция: 1227 лв.

Първа дата: 27.07.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.07.2018

Документация за провеждане на търг

09.07.2018

Проекто-договор

09.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

09.07.2018

Допълнителен документ

04.01.2019

Допълнителен документ

06.06.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.07.2018