преглед

на търг

9000-3275

Търг 9000-3275 - ДГС Варна

Обект No. 10-10-2018

Дата на публикуване: 14.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, лп, мжд, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 127, Средна: 115, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 1008, ОЗМ: 0

Общо: 1293м³

Начална цена: 67445.00 лв.

Стъпка: 1349 лв.

Гаранция: 3372 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2018

Документация за провеждане на търг

14.06.2018

Проекто-договор

14.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.06.2018