преглед

на търг

9000-3271

Търг 9000-3271 - ДГС Варна

Обект No. 10-7-2018

Дата на публикуване: 14.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 266, Средна: 177, Дребна: 71

Дърва (м³): За огрев: 903, ОЗМ: 0

Общо: 1417м³

Начална цена: 80002.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 4000 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2018

Документация за провеждане на търг

14.06.2018

Проекто-договор

14.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.06.2018