преглед

на търг

9700-3267

Търг 9700-3267 - ДГС Шумен

Обект No. 9-10-2018

Дата на публикуване: 13.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, гбр, лп, трп, чрш

Дървесина (м³): Едра: 100.35, Средна: 148.78, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 57.62

Общо: 306.75м³

Начална цена: 24260.20 лв.

Стъпка: 727 лв.

Гаранция: 1213 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.06.2018

Документация за провеждане на търг

13.06.2018

Проекто-договор

13.06.2018

Протокол от проведен търг

05.07.2018

Договор

23.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.07.2018