преглед

на търг

7900-3201

Търг 7900-3201 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-1-2018

Дата на публикуване: 09.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, гбр, трп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 878, Средна: 145, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1023м³

Начална цена: 78045.00 лв.

Стъпка: 2046 лв.

Гаранция: 3122 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.05.2018

Документация за провеждане на търг

09.05.2018

Проекто-договор

09.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Договор

07.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

09.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.05.2018