Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9300-3134

Търг 9300-3134 - ДГС Добрич

Обект No. 14-11-2018

Дата на публикуване: 30.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 91м³

Начална цена: 7240.00 лв.

Стъпка: 145 лв.

Гаранция: 290 лв.

Първа дата: 18.04.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.03.2018

Документация за провеждане на търг

30.03.2018

Проекто-договор

30.03.2018

Протокол от проведен търг

19.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018