преглед

на търг

9300-3134

Търг 9300-3134 - ДГС Добрич

Обект No. 14-11-2018

Дата на публикуване: 30.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 91м³

Начална цена: 7240.00 лв.

Стъпка: 145 лв.

Гаранция: 290 лв.

Първа дата: 18.04.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.03.2018

Документация за провеждане на търг

30.03.2018

Проекто-договор

30.03.2018

Протокол от проведен търг

19.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018