преглед

на търг

9261-3130

Търг 9261-3130 - ДГС Цонево

Обект No. 11-3-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 221, Средна: 32, Дребна: 186

Дърва (м³): За огрев: 1270, ОЗМ: 0

Общо: 1709м³

Начална цена: 105572.00 лв.

Стъпка: 1056 лв.

Гаранция: 4223 лв.

Първа дата: 18.04.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

19.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018