преглед

на търг

9300-2983

Търг 9300-2983 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2018

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, бл, гбр, глд, срлп

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 36, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 276, ОЗМ: 0

Общо: 402м³

Начална цена: 31728.00 лв.

Стъпка: 318 лв.

Гаранция: 1586 лв.

Първа дата: 08.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

12.03.2018

Договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2018