преглед

на търг

9500-2873

Търг 9500-2873 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-4-2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд, дж, кр

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 164, Дребна: 95

Дърва (м³): За огрев: 987, ОЗМ: 0

Общо: 1269м³

Начална цена: 90275.00 лв.

Стъпка: 1350 лв.

Гаранция: 4514 лв.

Първа дата: 26.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване